Utställning om Ornäsbjörken |

Utställning om Ornäsbjörken

Björkboden

I BjörkBoden vid Ornässtugan finns en utställning om Ornäsbjörkens historia.

Utställningen är öppen under juni, juli och augusti.

I Ornässtugans café finns souvenirprodukter som har sitt ursprung i Ornäsbjörkens vackra form.

Välkomna!