Ornäsbjörken med i Grönt Kulturarv på Trädgårdsmässan |

Ornäsbjörken med i Grönt Kulturarv på Trädgårdsmässan

söndag, mars 18, 2018

http://ornasbjorken.se/wp-content/uploads/2017/01/Grönt-kulturarv.jpg
Grönt kulturarv

Välkomna till Grön Kulturarv, Elitplantstationen, monter C25:40, 22 till och med 25 mars. Där finns bl a Berndt Karlsson från Ornäsbjörken, till exempel kan ni köpa hans bok ”Ornäsbjörk – förförisk & falsk” till mässpris. Ni kan också ställa frågor om björken. Ett antal Ornäsbjörkar finns också till försäljning.

Men Ornäsbjörk är bara en liten del av Grönt Kulturarvs mångfald. Under  namnet Grönt Kulturarv lanseras och saluförs växtmaterial som samlats in genom Programmet för odlad mångfald, POM. Sortimentet består av frukt och bär, fröer, krukväxter, köksväxter, lökar och knölar, perenner, rosor, träd och buskar. Sorterna är odlade i Sverige före 1940, 1950 eller 1960 beroende på växtslag. Nyheterna 2018 finns med här längre ned i texten.Omslag Andra upplagan

I montern kan ni göra gröna ”kulturarvsfynd”. Där finns också bland andra chefen för Elitplantstationen i Balsgård, Elisabet Martinsson.

Välkomna till en riktigt grön monter!

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter Grönt kulturarv 2018

En brud och en professor bland årets Grönt kulturarv®-nyheter!
Under varumärket Grönt kulturarv® säljs sorter med en lång och väl dokumenterad odlingshistoria i Sverige. Sorterna har spårats upp vid Poms inventeringar av äldre trädgårdsväxter i Sverige och valts ut att bevaras i den Nationella genbanken vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.
Under 2018 kommer fem nya Grönt kulturarv®-sorter på marknaden. Nyheterna består av två rosor, två perenner och en krukväxt. Sorterna är insamlade i Uppland, Södermanland, Blekinge och Närke.
Hjärtbergenian ’Möja’ kommer från ön Möja i Stockholms skärgård. Där har den odlats sedan 1920-talet och troligen längre än så. Bergenian skickades in till Pom av en kvinna som såg den i rabatterna på Möja redan under tidigt 1940-tal när hon hyrde sommarnöje på ön. När hon och hennes familj drygt tjugo år senare byggde ett eget sommarhus fick hon en planta av bergenian av en äldre skärgårdsbo som berättade att hon haft den så länge hon kunde minnas. Hjärtbergenian ’Möja’ blommar i maj med vackert ljust rosa blommor. Sorten har breda, lite buckliga blad med vågiga kanter och hjärtformad bladbas. Svagt rödbruna blomstjälkar. Milt röda höstfärger.
Den brunröda dagliljan ’Frösvidal’ blommar med fyllda blommor som slår ut under andra halvan av juli-början av augusti. Dagliljan kommer från Frösvidal säteri utanför Örebro och är den första Grönt kulturarv-perennen på marknaden med ursprung i Närke. Sorten går att spåra till 1930-talet när den syns på ett svartvitt foto i en guidebok över landskapet, men är troligen äldre än så. Sorten har oregelbundna, varmt orange blommor med extra kalkblad i mitten. Rikblommande med frodigt bladverk.
Damascenerrosen ’Järnvägaren’ hittades första gången vid järnvägsvallen i Valla mellan Katrineholm och Flen i Södermanland, på en plats där det tidigare legat en banvaktarstuga. Vid närmare studier av rosen framkom att flera personer med kopplingar till växtplatsen hade arbetat inom Statens Järnvägar. Rosen visade sig senare ha odlats vid ytterligare minst en sörmländsk banvaktarstuga. Rosen från Valla kan spåras till 1920-talet.
’Järnvägaren’ har främst påträffats i ett bälte från Värmland i väster via Västmanland till Södermanland och Uppland. En påfallande koncentration av fyndplatser finns i Stockholmsområdet.
En speciell egenskap för ’Järnvägaren’ är att den är för gruppen relativt lågvuxen. Den har också rikligt med vackra nypon som sitter kvar länge på plantan. Blommor ofta 7–8 cm i diameter, löst fyllda med ofta 50–70 kronblad och mot slutet av blommans utveckling blir de skålformade med exponerade ståndare. Blomfärg första varmt rosa, men övergår i en svagt blåtonat rosa nyans.

 

Spinosissima-rosen ’Professor Fagerlind’ är en unik, storvuxen och överdådigt blommande buskros, en av de rikast och tidigast blommande sorterna i gruppen. 2,5–3,5 m hög och lika bred. Sorten är utmärkt för användning i både privata trädgårdar och offentliga miljöer, bl.a. i större trädgårdar, parker och på naturtomter. Engångblommande.
Rosen förädlades i Bergianska trädgården under 1960-talet av den legendariske botanikprofessorn vid Stockholms universitet Folke Fagerlind (1907-1996), som bland annat forskade kring växternas artbildning. Sorten beskrevs av Henni Wanntorp, 1:e intendent vid Bergianska trädgården Rosenbladet år 2005.

 

Zonalpelargonen ’Maria Dangel’ går att spåra ända tillbaka till ett bröllop 1864. Vid giftermålet hade bruden Maria med sig pelargonen som ett minne från sitt barndomshem till det nya hemmet. Med tiden fick pelargonen samma namn som hon, ’Maria Dangel’. En krukväxt som följde med henne hela livet. Sorten är mycket tacksam att odla då den rotar sig lätt och får ett kompakt, fint växtsätt. Sorten har rosa, halvfyllda blommor med vita stråk i mitten.
Mer information om alla sorter finns att hämta på www.slu.se/pom/grontkulturarv. Pressfoton finns att ladda ner på www.slu.se/pom/grontkulturarv/pressfoton.

Bakgrund
Varumärket Grönt kulturarv® har skapats för att göra det möjligt att lansera och saluföra odlingsvärt växtmaterial som samlats in genom Programmet för odlad mångfald, Pom. Pom är ett nationellt program för att bevara den genetiska mångfalden bland de odlade växterna. Pom samordnas från Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, men är ett nätverk där flera olika organisationer och myndigheter ingår, till exempel friluftsmuseer, botaniska trädgårdar, FritidsOdlingens Riksorganisation, Jordbruksverket och Riksantikvarieämbetet.
Mellan 2002 och 2010 genomförde Pom åtta olika landsomfattande inventeringar av äldre trädgårdsväxter, bland annat frukt, bär, krukväxter, perenner och rosor. Växterna som lanseras är sådana som inventerats av Pom och valts ut att bevaras i den Nationella genbanken vid SLU Alnarp. De första Grönt kulturarv-sorterna kom på marknaden våren 2013. Nu finns ett sextiotal sorter och alla växtgrupper är representerade. Sorterna finns till försäljning i handelsträdgårdar och garden centers.
Varumärket Grönt kulturarv® har tagits fram tillsammans med Elitplantstationen, E-planta ekonomisk förening och LRF Trädgård.
Kontaktpersoner:
Eva Jansson, samordnare för Pom,0708-98 53 60. E-post eva.jansson@slu.se.
Linnea Oskarsson, genbankskurator med ansvar för perenner, 040-41 55 86. E-post linnea.oskarsson@slu.se.
Jonas Bengtsson, Perennagruppen, 031-96 00 84. E-post djupedal@telia.com.
Lars-Åke Gustavsson, projektledare för Rosuppropet, e-post lars-ake.gustavsson@slu.se
Karin Persson, genbankskurator med ansvar för krukväxter, verksamhetsledare för Nationella genbanken, 040-41 55 46. E-post karin.persson@slu.se.
Elisabet Nilsson, Elitplantstationen, 044-750 94. E-post info@elitplantstationen.se.